GALLERY 

Explore Gallery

Jefale Tourism Park   Master Plan & 3D Design

What our visitors say?

"Jefale is very beautiful place with peace and pleasant environment. I suggest everyone to travel Jefale and enjoy the hilly life & organic food at jefalehome stays."

Manisha Dangol
Teacher, Biratnagar

"मैले jefalehomestay.com को माध्यमबाट जेफाले जाने मौका पाएकोमा धेरै नै खुशी छु। हाम्रो मोरंग जिल्लाको अत्यन्तै सुन्दर, शान्त र चिसो मौसमको कारणले म सबैलाई जेफाले जान सल्लाह दिन्छु।

Pratik Shrestha
Student,  Biratnagar

"मैले यस वेबसाइटको माध्यमबाट जेफालेको बारेमा जानकारी पाए र पटक पटक जेफाले घुम्न गए, अत्यन्तै सुन्दर, शान्त र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपुर्ण जेफालेले तपाईहरु सबैलाई पर्खीरहे झैँ लाग्छ। पुर्वको घुम्ने पर्ने ठाउँ हो जेफाले।"

Jitesh Koirala
Business Person, Biratnagar